prickar.jpg
 

 

 

Svenska Dyslexistiftelsen är en ideell, tvärvetenskaplig organisation som på flera
olika plan arbetar för att sprida kunskap, främja forskning och bevaka frågor som
berör dyslexiområdet. Stiftelsen grundades 1989 av professorerna Curt von Euler,
Ingvar Lundberg
och Gunnar Lennerstrand. Ett av de övergripande målen med
stiftelsens verksamhet är att stödja forskningen inom dyslexi. Istället för att som
bilden ser ut idag- med forskningen uppdelad mellan olika ämnesområden – vill
vi få till stånd en samordning av forskningsområdet. Stiftelsens verksamhet
leds av en styrelse som består av vetenskapligt framstående personer inom
området. Denna sammanträder 3-4 gånger per år.
Det dagliga arbetet sköts av en kanslichef.

 

Lyssna på texten >> 

Ladda ner vår broschyr >>

SVENSKA DYSLEXISTIFTELSEN. Surbrunnsgatan 42 (1 tr.ö.g) 113 48 Stockholm. 08-437 462 39. kansliet@dyslexiforeningen.se