Den Nordiska Dyslexikongressen

Den första Nordiska Dyslexikongressen ägde rum 1996 och har därefter anordnats vart tredje år. Vid den senaste kongressen, 14-16 augusti 2014 medverkade som vanligt många internationellt och nationellt framstående forskare men också många praktiker som arbetar med läs- och skrivutveckling. En genomgående ambition har varit att teori och praktik ska befrukta varandra. Kongresserna har väckt stort intresse och haft ett deltagarantal på 800-1000 personer. Den åttonde Dyslexikongressen äger rum den 10 - 12 augusti 2017 på Stockholms universitet.
Läs mer här

Lyssna på texten

 
Nordiska Dyslexikongressen
Nordiska Dyslexikongressen