Aktuellt

Svenska Dyslexistiftelsen utannonserar resestipendier till minne av professor Ingvar Lundberg

Läs mer här

Här kan ni läsa om våra remissvar till utredningsbetänkandet

På goda grunder - En åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet

Hearing om Dyslexi

Hearing om dyslexi - Elevers rätt till anpassningar och särskilt stöd

Kongressen 2017

För vidare information, presentationer och utvärdering besök Dyslexiföreningens hemsida här