Om stiftelsen

Svenska Dyslexistiftelsen verkar genom att:

  • Anordna sammankomster och seminarier

  • Vara medarrangör av den vart tredje år återkommande Dyslexikongressen, som fyller det viktiga syftet att överbrygga gapet mellan den pedagogiska praktiken och forskningens rön

  • Medverka till kunskapsspridning och fortbildning för lärare och andra personer som arbetar med läs- och skriv/dyslexi

  • Vara rådgivare och samtalspartner till myndigheter och organisationer i frågor som rör läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

  • Svenska Dyslexistiftelsen samarbetar med Svenska Dyslexiföreningen som är en sammanslutning för personer som är praktiskt verksamma inom dyslexiområdet. Stiftelsen har också ett nära samarbete med brukarorganisationen Dyslexiförbundet samt Föräldraföreningen För Dyslektiska Barn (FDB)

Lyssna på texten