Svenska Dyslexistiftelsen är en ideell, tvärvetenskaplig organisation som på flera olika plan arbetar för att sprida kunskap, främja forskning och bevaka frågor som berör dyslexiområdet. Stiftelsen grundades 1989 av professorerna Curt von Euler, Ingvar Lundberg och Gunnar Lennerstrand. Ett av de övergripande målen med stiftelsens verksamhet är att stödja forskningen inom dyslexi. Istället för att som bilden ser ut idag- med forskningen uppdelad mellan olika ämnesområden – vill vi få till stånd en samordning av forskningsområdet. Stiftelsens verksamhet leds av en styrelse som består av vetenskapligt framstående personer inom området. Denna sammanträder 3-4 gånger per år. Det dagliga arbetet sköts av en kanslichef.

Ladda ner vår brochyr

 
 

Lyssna på texten